Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator prędkości obwodowej

Średnica w mm

Obroty w n/min

Prędkość obwodowa w m/s

Słownik terminów obliczeń

Średnica w mm
Wpisz średnicę w mm.
Obroty w n/min
Wpisz obroty w n/min.
Prędkość obwodowa w m/s
Prędkość obwodowa wypadkowa w m/s.