Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator oszczędności

Kwota regularnej wpłaty

Stopa procentowa

Okres oszczędzania (lata)

Liczba wpłat w ciągu roku

Całkowita wysokość odsetek

Całkowita wysokość wpłat

Zaoszczędzona kwota

Słownik terminów obliczeń

Kwota regularnej wpłaty
Kwota, którą będziesz regularnie oszczędzać.
Stopa procentowa
Wpisz kwotę odsetek.
Okres oszczędzania (lata)
Wpisz okres oszczędzania w latach.
Liczba wpłat w ciągu roku
Jeśli będziesz oszczędzać co miesiąc, wpisz 12.
Całkowita wysokość odsetek
Naliczone odsetki za cały okres oszczędzania. Wartość jest pomniejszona o 15% podatek dochodowy.
Całkowita wysokość wpłat
Całkowita kwota, którą wysłałeś na oszczędności.
Zaoszczędzona kwota
Całkowita zaoszczędzona kwota, w tym odsetki. Wartość jest pomniejszona o 15% podatek dochodowy.