Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator leasingowy

Cena nabycia

Akontacja w procentach

Liczba rat

Odsetki

Wysokość miesięcznej raty

Wysokość akontacji

Całkowita zapłacona kwota

Słownik terminów obliczeń

Cena nabycia
Cena nabycia przedmiotu, który chcesz kupić.
Akontacja w procentach
Wysokość akontacji w procentach.
Liczba rat
Wpisz liczbę rat.
Odsetki
Wysokość odsetek w procentach.
Wysokość miesięcznej raty
Wysokość kwoty do zapłaty co miesiąc.
Wysokość akontacji
Kwota, którą należy zapłacić przy zakupie przedmiotu.
Całkowita zapłacona kwota
Całkowita kwota zapłacona za leasing.