Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator średniej arytmetycznej

Wpisz kolejno poszczególne wartości do obliczenia średniej arytmetycznej.

Wartości

Średnia arytmetyczna

Słownik terminów obliczeń

Średnia arytmetyczna
Suma wszystkich wprowadzonych wartości podzielona przez ich ilość.