Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator reguły trzech

Wpisz 3 wartości

Słownik terminów obliczeń

Reguły trzech
Reguła trzech jest wykorzystywana w zadaniach o proporcjonalności prostej i odwrotnej. Pozwala obliczyć czwarty wyraz w proporcji na podstawie znanych trzech pozostałych wyrazów. W obliczeniach należy rozróżnić proporcjonalność prostą i odwrotną.
Proporcjonalność prosta
Proporcjonalność prosta - oznacza coraz więcej. - 1 stół ma 4 nogi, ile nóg ma 12 stołów?
Proporcjonalność odwrotna
Proporcjonalność odwrotna - znaczy więcej i mniej. - 1 człowiek kosi ogród w 2 godziny, ile czasu zajmuje dwóm koszenie ogrodu?