Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator obwodu i pola koła

Wpisz dowolną wartość, pozostałe pola zostaną obliczone.

Promień:

r =

Średnica:

d =

Obwód:

o =

Pole:

S =

Słownik terminów obliczeń

Promień
Promień koła to odległość między jego środkiem a brzegami.
Średnica
Średnica koła jest równa dwukrotności promienia.
Obwód
Obwód koła to długość krzywej, która tworzy to koło.
Pole
Pole koła to powierzchnia ograniczona przez okrąg.