Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator objętości i powierzchni walca

Wpisz kombinację 2 wartości:

Wysokość:

v =

Průměr:

d =

Povrch:

S =

Objem:

V =

Słownik terminów obliczeń

Wysokość
Wysokość całkowita walca.
Średnica
Wpisz średnicę walca.
Powierzchnia
Powierzchnia to suma wszystkich ścian walca.
Objętość
Objętość to ograniczona powierzchnią przestrzeń, którą można wypełnić w walcu.