Obliczenia i kalkulatory

Kalkulator objętości i powierzchni kuli

Wpisz dowolną wartość, pozostałe pola zostaną obliczone.

Promień:

r =

Średnica:

d =

Powierzchnia:

S =

Objętość:

V =

Słownik terminów obliczeń

Promień
Promień kuli to odległość między jej środkiem a brzegami.
Średnica
Średnica kuli jest równa dwukrotności promienia.
Powierzchnia
Powierzchnia to suma wszystkich ścian kuli.
Objętość
Objętość to ograniczona powierzchnią przestrzeń, którą można wypełnić w kuli.